Evropski energetski sistemi zaradi okoljske politike, ki zahteva dekarbonizacijo energetskega sektorja, doživljajo velike spremembe, ki se bodo še intenzivneje dogajale v bližnji prihodnosti.

Spremembe pričakujemo predvsem zaradi:

  • širokega obsega vključevanja nestanovitnih obnovljivih virov energije in kogeneracijskih naprav v elektroenergetske sisteme,
  • sprememb v rabi energije, kot so npr. električne polnilnice v kombinaciji s hranilniki energije,
  • avtomatiziranega upravljanja porabe energije v gospodinjstvih in industriji.

Ujemite svojo vozovnico energetske revolucije z napravami družine xOne!

Podatek o porabi in proizvodnji električni energiji ter diagnostičnih parametrov električnega omrežja v realnem času pa predstavljajo nepogrešljivo osnovo za razvoj večje fleksibilnosti proizvodnje, odjema, shrambe in pretvorbe energije ter izboljšanje upravljanja energetskega distribucijskega omrežja. Dostop do podatkov na centraliziranem podatkovnim in storitvenim centrom v oblaku Enedrom je omogočen z uporabo varnih povezav, podatke pa uporabljajo operaterji prenosnega omrežja, operaterji distribucijskega omrežja, dobavitelji, agregatorji ter izravnalni trg z namenom optimiranja prenosnih zmogljivosti, načrtovanja potrebnih prenosnih zmogljivosti in upravljanja elektroenergetskega omrežja ter evolucije pametnega omrežja.

iOne

ZAJEM IN OBDELAVA PODATKOV V REALNEM ČASU

Naprava iOne predstavlja nizkocenovno kompaktno napravo, ki omogoča zajem in obdelavo podatkov o porabi in proizvodnji električne energije direktno iz uporabniškega vmesnika (CI port) pametnega električnega števca in varen prenos podatkov v oblak v realnem času z uporabo LPWA NB-IoT ali CAT-M mobilne tehnologije. Izjemno nizka lastna poraba energije omogoča napajanje direktno iz električnega števca preko M-Bus vodila in ne potrebuje nikakršnega zunanjega napajana.

Arhitektura delovanja sistema iOne