Priča smo vrtoglavim cenam energentov, stroški plina in ogrevanja
so se povzpeli v nebo.

Plin je precej vezan na ceno nafte. Bile so tudi oskrbne težave s plinom iz Rusije in Norveške. Prav tako je huda zima izčrpala zaloge plina v Evropi, alternativni viri energije v nekaterih državah, recimo solarna in vetrna energija, pa so bili letos manj učinkoviti. Vetra je bilo v Nemčiji zelo malo, zato je morala črpati zaloge plina. Potem pa so tukaj tudi težave v oskrbnih verigah, pomanjkanje terminalov za utekočinjeni plin, zaradi epidemije covid-19 ostajajo zaostanki v logistiki pri prevozu energentov do večjih trgov.

Ujemite svojo vozovnico energetske revolucije z napravo Stargate!

Dobavitelji lahko na podlagi podatkov v realnem času drastično optimizirajo nabavo in proizvodnjo energije ter se izognejo morebitnem plačilu dragih penalov ob napačnem planiranju, medtem pa lahko na drugi strani končni uporabnik svojo lastno porabo optimizira in zmanjša. Evropska komisija pa je že izdala uredbo, ki zahteva omogočanje vpogleda v lastno porabo končnim uporabnikom, na drugi strani pa se odpira cela vrsta novih in inovativnih spletnih storitev na osnovi merilnih podatkov v realnem času.

Daljinski nadzor in upravljanje naprav ter dostop do podatkov na centraliziranem podatkovnim in storitvenim centrom v oblaku Enedrom je omogočen z uporabo varnih povezav.

Stargate

ZAJEM IN OBDELAVA PODATKOV V REALNEM ČASU

Naprava Stargate predstavlja kompaktno baterijsko napajano napravo, ki omogoča radijski zajem podatkov (Wireless M-Bus) o porabi plina, toplote ali vode iz pametnih števcev v realnem času in varen ter nastavljiv periodičen prenos podatkov v oblačni podatkovni center s pomočjo uporabe LPWA NB-IoT ali CAT-M mobilne tehnologije. Izjemno nizka lastna poraba energije v kontinuiranem radijskem sprejemu in sprotnem kodiranju podatkov omogoča vpeljavo naprednih storitev, kot so izračun obremenilne krivulje porabe (LP) v časovni domeni za vsako merilno mesto ter alarmiranje ob nastavljivih pogojih v realnem času. Podatek o porabi energentov v kvazi realnem na času pa predstavlja nov dragocen vir informacij za dobavitelja energije ali vode, upravnika in samega končnega uporabnika.

Arhitektura delovanja sistema STARGATE