Novice

Uspešna prijava na JR RRI NOO

Razvoj NarrowBand-IoT rešitve za aktivni odjem električne energije (iActive)

Cilj/namen projekta:

Tehnološki razvoj rešitve iActive narekuje razvoj treh glavnih modulov in vmesnikov, ki bodo omogočali delovanje »avtonomnega aktivnega odjema«. Moduli bodo omogočali integracijo z obstoječimi informacijskimi sistemi podjetja ter trenutnimi state-of-the-art rešitvami podjetij na področju podatkovnega upravljanja in upravljanja z omrežjem. Z izbiro optimalnega scenarija porabe bomo prispevali k dvigu energetske učinkovitosti gospodinjstev. Ohranjanje kakovostne oskrbe z električno energijo z minimalnimi investicijami v omrežje bo omogočilo elektrifikacijo in podnebno nevtralno mobilnost ter zmanjšanje potrebe po baterijskih enotah za delovanje omrežja in s tem preprečilo nastajanje nevarnih odpadkov in zmanjšalo rabo surovin. Razvoj temelji na obstoječih krmilnikih iOne, iTwo, iFour iFive ter oblačni platformi Enedrom, ki že omogočajo spremljanje porabe energije v realnem času ter komunikacijo z oblakom preko NB-IoT omrežja. Razvojno osnovo bomo nadgradili z EdgeAI tehnologijo, ki bo omogočala celovito funkcionalnost aktivnega odjema.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

Skupna vrednost projekta: 496.394,97  EUR

Skupna višina sofinanciranja: 297.836,95 EUR

Konzorcijski partnerji:
ASTRON d.o.o.
LOOP SKUPINA d.o.o.
VIRS d.o.o.